Investeşte în OAMENI !

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Login
Main menu

Prezentare proiect

Joi 26.11.2015 - ora 13, etajul 3 amfiteatrul 3.2 Corp B, va avea loc conferința de închidere a proiectului EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști”.


 

Prezentare proiect

EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști”

ID PROIECT 136237

Universitatea Hyperion din București (UHB) în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Progres (AEP) implementează proiectul EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști”proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” Contract POSDRU/161/2.1/G/136237

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenți economiști și sociologi (nivel licență și masterat)

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Realizarea și consolidarea parteneriatelor între Solicitant și institutii publice și private cu profil economic sau sociologie/studii de piață, potențial angajatoare ale absolvenților universității solicitante în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă;
  • Eficientizarea stagiilor de practică, prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică la potențiali angajatori;
  • Servicii îmbunătățite de consiliere și orientare de carieră pentru 400 de studenți, consiliere psihologică și suport pentru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită

Grupul țintă este constituit din 400 de studenți economiști și sociologi (nivel licență și masterat)

Beneficiile grupului țintă:

  • Vizite de studiu și schimb de experiență la potențiali angajatori, asistență în redactarea CV și scrisoare de motivație;
  • Subvenție de 300 ron pentru participarea la programul de practică;
  • Concurs cu premii „Investește în cariera ta” 10 premii de câte 1000 ron acordate.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 22 mai 2014, ora 12,00 în amfiteatrul 3.2 corp B etaj 3, Universitatea Hyperion din București, Calea călărașilor nr 169, sector 3, București.